E-MAIL GÖNDERİN
WHATSAPP BAĞLANTISI
ÇAĞRI MERKEZİ
Alvesis Yazılım Sistemleri

Alvesis Yazılım Sistemleri

Alvesis Yazılım Sistemleri

Alvesis Yazılım Sistemleri

Alvesis Yazılım Sistemleri

* Bakacağınız hayvan adetine göre KÜMES BARINAK VE EKİPMAN MALZEMESİ belirlenmelidir.
* Kanatlıda 7veya 8 tavuk için 1m2 alan oluşturulmalı.
* Küçükbaş hayvanlar için, 1 küçükbaş için 2 M2 alan oluşturulmalı
* Büyükbaş hayvanlar için, 1 adet büyükbaş için 4m2 alan oluşturulmalı
* 25 adet kanatlı içi 1 adet 12kg yemlik ve her 50 adet kanatlı için 1mt nipelli suluk yeterlidir.

• Kanatlının genel sağlık durumu gözden geçirilmelidir.
• Sürü aşı yapılma aşamasında herhangi bir hastalık belirtisi gösteriyor ise aşılanmamalıdır.
• Çevredeki salgın hastalıklar dikkate alınmalıdır.
• Çiftlikteki hijyen durumu kontrol edilmelidir.
• Yetiştirme yönü dikkate alınmalıdır.
• Kanatlıların aşılamalarında amaca uygun aşılar seçilmelidir.
• Önceden uygulanan aşılar takip edilmelidir.
• Birinci aşılamadan sonra bağışıklık düzeyi gözlenmelidir.
• Uygulanacak aşıların avantaj ve dezavantajları gözden geçirilmelidir.

Vitaminler genel olarak hayvan vücudunda sentezlenemeyen, ancak yaşamsal fonksiyonların normal seyri için kaçınılmaz olarak gereksinim duyulan bileşikler olup organizmada cereyan eden tüm metabolizma faaliyetleri içinde kendilerine özgü spesifik görevleri yerine getirirler. Eğer hayvan gereksinim duyduğu düzeylerde alamazsa yaşamsal fonksiyonlar da bozukluklar görülür ve bunun sonucunda da vitamin eksikliği semptomları ortaya çıkar. Çiftlik hayvanları için vitaminlerin tümü esansiyeldir, yani dışarıdan hayvana verilmesi gereklidir.

*Bağırsak dengesinin düzenlenmesine yardımcı olan canlı, mikrobiyel yem katkısıdır.
*Kanatlının performans artışı
*Yemden yararlanma (FCR), yumurta üretimi, yumurta kalitesi ve yumurta verimi
*Düşük mortalite, daha az hastalık görülme ve ekonomik kayba yol açan hastalıkların yaygınlığı ve şiddetinde azalma
*Stresin etkisini azatmak
*Isı stresi, rasyon değişikliği Vb. Stres faktörleri “Bağırsak florasına ve/yada bağışıklık sistemine etki ederek fayda sağlamak amacıyla kullanılan canlı mikroorganizmalardır.

foto

Alvesis; bir süt sığırı ve damızlık yetiştiriciliği işletmesinde, tüm olayları ve faaliyetleri, stok giriş ve çıkışlarını, ön muhasebe hizmetlerini kayıt altına alabilecek, bunları raporlayabilecek şekilde tasarlanmıştır. Raporların tamamı Excel belgesi olarak harici ortama aktarılabilmekte, Excel kullanmayı bilen kullanıcılara, büyük bir kolaylık ve esneklik sağlanmaktadır.

foto

Alvesis emsallerinden farklı olarak; sadece işletmenin teknik verilerini kayıt altına almakla kalmaz, aynı zamanda işletmecilik mantığı ile hareket ederek, mali analizleriniz için cevaplar üretir. Tüm cari hareketleri ve stokları çok kolay bir şekilde yönetebilir. Alvesis tipik Windows programları şeklinde hazırlandığı için, başlangıç düzeyindeki bilgisayar kullanıcıları tarafından bile kolaylıkla kullanılabilir.

foto

Arzumuz; Alvesis’in, sürü yönetim yazılımları konusunda, Türkiye’nin yazılımı olması, işletmelerde kayıt tutulmasını ve bunun öneminin kavranılmasını sağlaması, özellikle soy kütüğü ve ari işletmelerin, D.S.Y.B. leri ile olan ilişkilerini geliştirmesi ve veri akışını kolaylaştırması, verilerin ulusal soy kütüğü veri tabanına doğru, güvenilir ve zamanında ulaşmasını gerçekleştirmesidir.

Foto

KANATLI KÜMESLERİ

Metal aksamın tamamı de-monte sistem olup geçmeli (kilitli) sistem olarak imal edilmektedir.

Foto

PREFABRİK SANDVİÇ PANEL

Prefabrik kümes kurulumu, dünya standartlarında salma tavukçuluk ve organik yumurta üretimi yapmak isteyen kişi ve kurumlara yapılmaktadır.

Foto

BÜYÜKBAŞ BARINAKLARI

Demirler elektrostatik boya ile boyandıktan sonra sonra özel fırınlarımızda ısıl işlemden geçirilir. Bu sayede paslanma en aza indirgenir.

Foto

KÜÇÜKBAŞ BARINAKLARI

Çapraz dokuma, alev yürümez, antibakteriyel, Koku yapmayan, uzun süre parçalanmayan ve dağılmayan (7yıl) Branda 1100 DTEX.

ÇÖZÜMLERİNİZ BİZDE !... ALVESİS SÜRÜ YÖNETİMİ PROGRAMI

Bir işletmenin başarısı, işletmede kayıt tutulması ve bu kayıtlara doğru ve hızlı bir şekilde ulaşılmasıyla yakından alakalıdır. İşletmenin yarınlarının doğru planlanabilmesi için; hali hazır durumunun ve geçmişinin iyi bilinmesi, kesinlikle çok önemlidir.